Colour Healing

De kleuren en hun trillingen kunnen de mens helpen. Het bijzondere wonder van de zeven kleuren van de regenboog is in een ieder van ons werkzaam. Iedere cel in ons lichaam heeft deze zeven kleuren in zich en ontplooien hier helende werking, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Onze aura- elektromagnetisch veld- om ons heen draagt deze regenboogkleuren. De zeven chakra’s of energiecentra corresponderen met deze regenboogkleuren. Om nu evenwicht en harmonie aan te brengen of aan te vullen kunnen we ons bijv. op kleurtrillingen concentreren. Kleurtrillingen zijn in beweging en zo ook op deze kleurkaartjes. Soms ten dele vermengd met een of meerdere andere kleuren. Door nu te werken met deze kleurkaartjes kan evenwicht of harmonie gebracht worden in ons energiesysteem. Soms zijn kleuren die niet favoriet zijn onmisbaar. Er ontstaan dan te korten in kleurkracht. Vele mogelijkheden zijn om de kleurtrillingen aan te vullen door bijv. dragen van bepaalde kleding in kleur. Ons in onze omgeving omringen met kleur, het “eten” van kleuren via de voeding, werken met lichtbehandelingen van gekleurd licht. Op de volgende pagina’s kan worden gewerkt met kleurkaartjes.

Concentreer u op de kleur die op dit moment aanspreekt vanuit uw intuïtie. Lees wat deze kleur met zich aan helende kracht meebrengt. Neem er even de tijd voor om u af te stemmen en te verbinden met de afbeelding. Het zal een tekort kunnen aanvullen of delen kunnen harmoniseren.

Blijf werken met de helende kracht van kleuren, vanuit de oudheid een helende kracht tot aan deze dag van nu en altijd.

Probeer het en vertrouw op de kosmische helende kracht van kleuren.