Najaarsprogramma 2012 verschenen

Als iedereen, of bijna iedereen op vakantie gaat is bij praktijk de Sprong het najaar al tot en met december gepland. De traditie hier is dat 2 x per jaar een programma verschijnt. Er is mij wel eens gevraagd waarom geen jaarprogramma plannen. Reden hiervan is dat de cursussen kort zijn en dat men niet vastzit aan langdurige data.. Dat men zelf de keuze heeft om met een cursus door te gaan in het voorjaar of najaar. Dit najaar dus weer data tot einde 2012 en er zijn bijzondere workshops en cursussen die (bijna altijd) op verzoek terugkomen.
Klik hier voor het complete najaarsprogramma!

Zoals de intuïtief schilder- en tekengroep, meditatiegroep en ook een echte favoriete avond: – de lezingen met kleurkaartjes-. De workshop ENGELEN is heel inspirerend en omdat dit in een kleine groep gegeven wordt kunnen veel vragen hierover behandeld worden. Veel persoonlijke aandacht dus voor U.

Een NIEUWE workshop is toegevoegd: – Bescherm je tegen invloeden van buitenaf -. We worden in deze tijd allemaal sensitiever. Gevoeliger. Dat is heel bijzonder en nodig  maar hoe kunnen we ons beschermen tegen fysieke en energetische klachten die kunnen ontstaan. Ook in deze praktische workshop wordt met kleine groepen gewerkt.

Daarom als U belangstelling heeft wacht dan niet te lang met reserveren! Dit kan telefonisch (076-5815771) of via mail: praktijkdesprong@hetnet.nl

Tijdens deze zomer kunt U in de praktijk terecht voor consulten en tarotconsulten. Voor energiebehandelingen kunt U weer vanaf september reserveren.

Rest mij nog U een mooie zomertijd te wensen!