Programma voorjaar 2018 verschenen

Voorjaarsprogramma 2018 Dory NierynckMomenteel is het programma voorjaar 2018 verschenen.

U kunt het nalezen op de pagina Programma of aanvragen zodat u het toegestuurd kunt krijgen.

Bijzondere lezingen en workshops zijn er weer te volgen en de cursussen intuïtief schilderen en meditatiegroep gaan ook dit jaar weer beginnen.

De workshop “wat brengt 2018 mij” gaat weer van start en voor enkele data kan men zich nog inschrijven.

Van harte welkom!

Verder willen wij u een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen en danken voor het vertrouwen en de support die wij weer veelvuldig mochten ontvangen in 2017.